Умови кредитування від КredoBank

Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк 84 місяці, максимальна сума – 2 500 000,00 грн., відсоткова ставка 0,001% річних (база нарахування 365 днів у році), Комісія за видачу кредиту – 0,00%, або - 2,49% (залежить від терміну кредиту), комісія за відкриття поточного рахунку – 0,00 грн., комісія за отримання витягів з ДРОРМ – 0,00 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 0,00 грн. Орієнтовна загальна вартість кредиту на суму 500000,00 грн. становить від 4983,08 грн. при строку кредитування до 36 місяців. Реальна процентна ставка становить від 1,97% до 20,48% річних і залежить від обраних споживачем умов кредитування. Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися у кожному відділенні Банку. Кредитує ПАТ «КРЕДОБАНК». Ліцензія НБУ № 43 від 11.10.2011 року. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування.

Перелік документів

 • Паспорт громадянина України 
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
 • Довідка з місця роботи із зазначенням посади та отриманого доходу за останні 6 місяців 
 • Для приватних підприємців фізичних осіб замість довідки про зарплату необхідно надати: 
 • Свідоцтво про державну реєстрацію СПД ФО 
 • Свідоцтво платника податку (або патент на здійснення певного виду діяльності) 
 • Право або звіт про доходи за 2 останні квартали 
 • Оригінал рахунку-фактури на автомобіль, який купується зі специфікацією або договір купівлі-продажу автомобіля 
 • Інші документи при необхідності 

Інформація про партнера:

Основні показники ПАТ “КРЕДОБАНК” станом на 01.10.2017р.:

 • чисті активи – 12 988,7 млн. грн. 
 • кредитний портфель (брутто) – 8 146,6 млн. грн. 
 • кошти фізичних осіб – 4 610,5 млн. грн. 
 • кошти юридичних осіб – 5 182,6 млн. грн. 
 • статутний капітал– 2 248,9 млн. грн. 
 • прибуток– 315,3 млн. грн. 


Згідно рейтингу Національного банку України станом на 01.10.2017р. ПАТ "КРЕДОБАНК" займає:

 • за величиною активів - 18 місце;
 • за обсягом кредитів наданих фізичним особам - 10 місце;
 • за обсягом коштів фізичних осіб - 15 місце; 
 • за обсягом коштів юридичних осіб - 16 місце; 
 • за величиною статутного капіталу - 17 місце; 
 • за величиною прибутку - 10 місце. 


ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до Банківської ліцензії №43 від 11.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11.10.2011 р. № 43 із додатком до неї, виданих Національним Банком України.

І. На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:

 • залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від юридичних і фізичних осіб; 
 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
 • розміщення залучених у вклади коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.


ІІ. На підставі генеральної ліцензії Банк здійснює такі валютні операції:

 • неторговельні операції з валютними цінностями; 
 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками; 
 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;
 • ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 
 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках; 
 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України та на міжнародних ринках; 
 • залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 • торгівля банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках. 


ІІІ. На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює:

 • брокерську діяльність, 
 • дилерську діяльність, 
 • андерайтинг, 
 • депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.


ІV. Відповідно до чинного законодавства України Банк здійснює також діяльність щодо:
інвестицій;

 • випуску власних цінних паперів;
 • зберігання цінностей або надання в оренду індивідуальних банківських сейфів; 
 • інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 
 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг. 


ПАТ "КРЕДОБАНК" – член Асоціації банків Львівщини, Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, професійної Асоціації Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації "Українські фондові торговці", Асоціації "УкрСВІФТ", Асоціації "ЄМА", а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.